Redactie

De redactie van VAST bestaat uit vooraanstaande personen in vak en wetenschap:

mr. N. (Nicole) de Boer

mr. H. (Hugo) Bijleveld

mr. A.A. (André) Ettema

mr. M. (Marcella) de Haan

mr. R. (Robert) de Haan

mr. A. (Annemieke) Hendrikse

mr. dr. C.J. (Cees) de Jong (hoofdredacteur)

mr. M. (Martijn) Lauxterman

mr. P. (Pieter) Leerink

mr. J. (Jacco) van de Meent

prof. mr. J.G.J. (Jac) Rinkes

mr. S. (Sanne) Rutten

mr. J. (Jan Pieter) Uittenbroek

mr. N. (Natalie) Vloemans

mr. P.R. (Patrick) van der Vorst

mr. B. (Berry) van Wijk

 

 

Hieronder leest u het eerste redactioneel als welkom aan de bezoekers.

 

Proficiat! Dit is uw eerste kennismaking met VAST, een nieuwe online-informatiebron. 

 

VAST is een acroniem, dat wordt gevormd door de beginletters van Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht. Dat zijn de onderwerpen die in VAST aan bod komen. En dat zijn ook de rechtsgebieden en sectoren waarin de beoogde VAST-lezers werkzaam zijn. VAST wordt een online-informatiebron met verschillende vormen van voor VAST-lezers adequate informatie, die regelmatig wordt gebundeld in een – gemakkelijk doorzoekbaar – magazine in pdf-formaat.

 

VAST komt niet zomaar uit de lucht vallen. De oorsprong van deze online-informatiebron ligt in een tijdschrift. Om precies te zijn in het Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de Praktijk (TAV). Dit tijdschrift werd door zijn lezers erg gewaardeerd. De praktijkgerichtheid van de artikelen sprak hen aan. De vele verwijzingen naar TAV-artikelen in wetenschappelijk publicaties én in conclusies van advocaten-generaal onderstrepen de kwaliteit van deze artikelen.

 

Toen de uitgever van TAV aankondigde de uitgave van dit tijdschrift te beëindigen, omdat het niet meer in zijn portfolio paste, besloot de redactie unaniem om de mogelijkheid tot voortzetting te onderzoeken. Een gang langs de traditionele uitgevers bood echter te weinig perspectief op een succesvolle herstart. Dus moest het roer om. Besloten werd om in zee te gaan met M.A.D.Lex, een online-uitgever met verfrissende ideeën. In korte tijd werd de redactionele formule voor VAST ontwikkeld. 

 

VAST richt zich op advocaten en op juristen en anderen, die werkzaam zijn bij een advocatenkantoor, de rechterlijke macht, een universiteit of in het bedrijfsleven – meer in het bijzonder bij een bank, een verzekeraar, gevolmachtigd agent of verzekeringstussenpersoon – en te maken hebben met het verzekeringsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, schade of toezicht. VAST biedt hun informatie in verschillende vormen: blogs, annotaties bij jurisprudentie, praktijkgerichte artikelen én wetenschappelijke artikelen. De artikelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en bieden oplossingen voor vraagstukken waarmee VAST-lezers worden geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk.

 

De redactie van VAST bestaat naast voormalige TAV-redactieleden uit enkele nieuw aangetrokken redactieleden. Zij beschikken over een grondige kennis van en brede praktijkervaring met het aansprakelijkheids- en/of verzekeringsrecht. De VAST-redactie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de online aangeboden informatie. Annotaties en artikelen worden daarom pas vrijgegeven voor publicatie als deze positief zijn beoordeeld door de redactie.

 

Blogs, annotaties en artikelen worden geschreven door vakspecialisten. Dat kunnen redactieleden zijn, maar ook in de praktijk gewortelde auteurs die zich als VASTe medewerker gecommitteerd hebben om regelmatig bijdragen te leveren. Daarnaast kan het gaan om bijdragen van door de redactie vanwege hun specifieke deskundigheid aangezochte auteurs. En voor anderen die de VAST-lezer willen laten delen in hun kennis, ervaring en/of kijk op toekomstige ontwikkelingen biedt VAST een perfect platform.

 

Ik ben er zeker van dat VAST u niet zal teleurstellen. Sterker nog, dat vormgeving en inhoud van VAST u even enthousiast zullen maken als de redactieleden en de VASTe medewerkers zijn. 

 

Cees de Jong, hoofdredacteur