15 Jan 2020
praktijk

De kunst om claims jegens uitvoerenden effectief buiten de deur te houden

Het oordeel van het hof in de uitspraak Finsens Planning c.s./Accountants van 7 mei 2019 lijkt niet in lijn met het oordeel van het hof in 2014 in het arrest Breeweg/Wijnkamp. In Breeweg/Wijnkamp wordt een beroep op artikel 6:162 BW jegens de uitvoerende beroepsbeoefenaar gehonoreerd en de gehanteerde exoneratie kan de persoonlijke aansprakelijkheid van de uitvoerder/ niet-contractant niet tegenhouden. Een gelijkluidende exoneratie heeft in Finsens Planning c.s. /Accountants echter wel geleid tot een succesvolle uitsluiting van de aansprakelijkheid van de uitvoerende beroepsbeoefenaar op grond van artikel 6:162 BW. Dit artikel bespreekt of er een rechtvaardiging bestaat in de verschillende uitkomsten en gaat in op de vraag op welke wijze de aansprakelijkheid van de uitvoerder/niet-contractant kan worden uitgesloten.

Door het door de Hoge Raad in 2015 gewezen arrest Breeweg/Wijnkamp1 is menige pen in beweging gezet. Met dit arrest is de drempel verdwenen voor het persoonlijk aansprakelijk stellen van de beroepsbeoefenaar die geen partij is bij de overeenkomst ...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Aansprakelijkheid
Artikel 6:253
Artikel 7:404
Derdenbeding
Exoneratie
Paardensprong

Auteur(s)

Taraneh Riyazi

Advocaat bij NN Advocaten