04 Mar 2020
praktijk

Garanties en abonnementen: niet altijd meer gereguleerd

De discussie tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en de brancheorganisatie voor autohandelaren en garagehouders, de BOVAG, omtrent de garantie voor gebruikte voertuigen, de zogeheten BOVAG-garantie deed medio 2017 veel stof opwaaien. De discussie was aanleiding voor DNB om de uitleg van de verzekeringsdefinitie, met name in relatie tot garanties (en abonnementen), verder te concretiseren. DNB heeft hiertoe eerst de Q&A ‘Garanties; wel of geen verzekering’ (hierna: ‘Q&A Garanties’) en de Q&A ‘Abonnementen; wel of geen verzekering’ (hierna: ‘Q&A Abonnementen’) ter consultatie voorgelegd en later ook definitief gepubliceerd. In deze Q&A’s geeft DNB een aantal concrete handvatten en voorbeelden aan de hand waarvan getoetst kan worden in hoeverre een product of dienst kwalificeert als verzekering.


Inleiding

In eerdere publicaties is stilgestaan bij de wettelijke en bovenwettelijke garantie en de zienswijze van DNB ten aanzien van de juridische kwalificatie van dergelijke producten.3 Na publicatie van DNB van haar beleid over de kwalificati...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Abonnementen
DNB
Garanties
Wettelijke Garanties

Auteur(s)

Gijs Hamelijnck

Advocaat - Senior Associate Houthoff

LinkedIn

Jan Pieter Uittenbroek

General Counsel Alicia Insurance, Alicia Benefits

LinkedIn