09 Dec 2020
noot

Bestuurdersaansprakelijk-heid voor kartelboete. Hoe zit het met verjaring en ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid?

Rechtsvraag

Op welk moment vangt de korte verjaringstermijn ex artikel 3:310 lid 1 BW aan voor schade die het gevolg is van het opleggen van een kartelboete? 

 

Op welke partij rust de stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de bijdrageplicht van de uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen medeschuldena(a)r(en)?

 

In het kort

De curatoren vorderen vergoeding van gedaagde van de door de Europese Commissie aan verschillende concernvennootschappen opgelegde kartelboete. Volgens de curatoren is de kartelboete een belangrijke oorzaak van het faillissement van de concernvennootschappen. De curatoren verwijten gedaagde in zijn hoedanigheid van bestuurder jarenlang de mededingingsregels te hebben ov...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Arthur Hedeman

Advocaat bij Lauxtermann Advocaten