06 May 2021
praktijk

De levensverzekering in faillissement; quod licet Jovi not licet bovi

Als de curator een levensverzekering wil uitwinnen door middel van overdracht van die verzekering, dan behoeft hij daarvoor schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer. Of de uitwinning onredelijk benadelend voor de verzekerde of de begunstigde uitpakt, doet in dat geval niet ter zake, zo heeft de Hoge Raad in het arrest X/Arnoldus q.q. van 8 januari van dit jaar buiten twijfel gesteld. De curator dient er wel voor te zorgen dat de gefailleerde een juist beeld heeft van zijn rechtspositie en hem daarover zo nodig in te lichten. De curator dient hier volgens de Hoge Raad mede de gerechtvaardigde belangen van de gefailleerde te behartigen. 

1. Inleiding

De taak van een curator1 is in wezen simpel: verkoop alle activa van de gefailleerde en keer de opbrengst uit aan de crediteuren conform de wettelijke rangorde. Ook overeenkomsten en de rechten die daaruit voortvloeien, vormen activa...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Afkoop
Faillissement
Faillissementsrecht
Levensverzekering
Onredelijke benadeling
Verzekeringsrecht

Auteur(s)

Sjef Bartels

Advocaat bij Labré advocaten te Amsterdam

LinkedIn