07 May 2021
noot

Hof kwalificeert en legt polisvoorwaarden uit: regresnemende verzekeraar krijgt geen vordering op medeverzekerde

Rechtsvraag

Is de aangesproken vervoerder aan te merken als medeverzekerde op de polis van de verhaalzoekende cascoverzekeraar?

In het kort

Samenloop van een vervoerovereenkomst en een bruikleenovereenkomst. Schade aan een in bruikleen gegeven trailer en gevolgschade, gevorderd door verschillende partijen. Uitleg van de polisvoorwaarden van de eiseressen brengt mee dat de gedaagden (althans twee van hen, de andere twee worden niet genoemd) hebben te gelden als medeverzekerden onder de cascopolis van appella...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Wendy van den Nouland

Advocaat vervoerrecht bij Van Traa Advocaten N.V.

LinkedIn