11 Aug 2021
praktijk

Wegbeheerders­aansprakelijkheid: hoe zit het ook alweer?

Regelmatig wordt een wegbeheerder na een ongeval door een weggebruiker aansprakelijk gesteld voor de schade die door het ongeval is ontstaan. Een wegbeheerder is echter niet aansprakelijk voor ieder ongeval dat heeft plaatsgevonden op de desbetreffende weg. In dit artikel ga ik in op de diverse grondslagen op grond waarvan een wegbeheerder aansprakelijk kan worden gesteld. Ook zullen de belangrijkste begrippen worden uitgelegd en wordt uiteengezet welke criteria van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een gebrek in de weg.

1. Risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder ex artikel 6:174 BW

Wanneer een weg onvoldoende veilig is, kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Een wegbeheerder kan aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan doordat een ongeval heeft plaa...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Aansprakelijkheidsrecht
Opstalaansprakelijkheid
Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Auteur(s)

Femke Uijen

Advocaat bij Jeroen Bosch Advocaten

LinkedIn