18 Nov 2021
praktijk

Soft law van de AFM en DNB voor de verzekeringssector

Verzekeraars en assurantietussenpersonen met zetel in Nederland staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) respectievelijk de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarmee is de Wet op het financieel toezicht (Wft) op hen van toepassing. In de Wft en daarop gebaseerde lagere regelgeving zijn veel zogeheten open normen opgenomen met betrekking tot het handelen van verzekeraars en assurantietussenpersonen (beide vallen in de Wft ook onder het verzamelbegrip ‘financiëledienstverlener’). Open normen zijn bepalingen die kunnen worden beschouwd als een uiting van (algemene) principes en waar de financiëledienstverlener zich naar moet richten. De wetgever benoemt in een open norm vaak een bepaald resultaat dat moet worden behaald, maar schrijft niet precies voor hoe de financiëledienstverlener dat resultaat moet behalen. 

 

Een voorbeeld van een open norm is de zorgplicht in artikel 4:24a Wft: een financiëledienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht. Welk handelen wel of niet wordt gezien als het op zorgvuldige wijze in acht nemen van de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde, wordt niet in de wet verduidelijkt. 

 

In de praktijk is een deel van de open normen, ondanks de principle based-benadering van de wetgever, nader ingevuld in lagere regelgeving. Voor een deel geldt dat echter niet. En ongeacht of een open norm wel of niet nader is ingevuld in lagere regelgeving, komt vanuit de marktpartijen die open normen moeten naleven vaak de vraag hoe zij in de praktijk toepassing moeten geven aan specifieke open normen. Hier komt het zogeheten soft law van de AFM en DNB in beeld. 

 

Het begrip soft law is niet wettelijk gedefinieerd, maar kan worden omschreven als (beleids)uitingen van de toezichthouder die richting (kunnen) geven aan de wijze waarop de wet moet worden uitgelegd of toegepast. Guidance is ook een term die in d...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

AFM
Beleidsregels
DNB
Financieel recht
Soft law

Auteur(s)

Carola de Rond

Advocaat bij Pels Rijcken

LinkedIn