09 Feb 2022
noot

Beroep op de leegstandsclausule: hoe leeg is leegstand?

Rechtsvraag

Geschil tussen verzekerde en haar verzekeraar en assurantietussenpersoon. Weigert verzekeraar terecht dekking voor bedrijfsschade wegens lekkage? Ja, op basis van leegstandsclausule bestaat alleen dekking voor brand- en stormschade. Daarnaast wees de rechtbank het door de verzekerde gevorderde wegens de gestelde zorgplichtschending door de assurantietussenpersoon af wegens het ontbreken van causaal verband.

In het kort

In deze zaak ging het om een verzekerde die zich bezighoudt met het exploiteren van zorggerelateerde ondernemingen. In dat kader heeft de verzekerde een bedrijfspand gehuurd waarin zij op maat gesneden kleinschalige 24-uurszorg aan ouderen wilde gaan leveren. Voordat het pand geschikt was om als zorglocatie te functioneren, diende het ingrijpend verbouwd te worden. 

 

...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Sheralyn Heideman

Advocaat bij Van Traa Advocaten N.V.

LinkedIn