04 Apr 2022
praktijk

De toepassing van de richtlijn verzekeringsdistributie

De richtlijn verzekeringsdistributie, die sinds 1 oktober 2018 van kracht is, draagt de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) op periodiek verslag te doen over de toepassing van deze richtlijn. Daartoe moet EIOPA onderzoeken of de nationale toezichthouders over voldoende bevoegdheden en middelen beschikken om hun taken te vervullen. Daarbij moeten ingevolge artikel 41 lid 7 van de richtlijn in ieder geval de volgende punten worden onderzocht: (a) wijzigingen in de structuur van de markt voor verzekeringstussenpersonen, (b) wijzigingen in de patronen van grensoverschrijdende activiteit en (c) verbetering van de kwaliteit van advies en verkoopmethoden en van het effect van de richtlijn op verzekeringstussenpersonen die tot het MKB behoren. Het eerste verslag is begin 2022 gepubliceerd. In dit artikel bespreken wij EIOPA’s belangrijkste bevindingen.

1. Achtergrond

Met de richtlijn verzekeringsdistributie1 (hierna: de richtlijn) werd beoogd een gelijk speelveld te creëren voor alle bij de verkoop van verzekeringen betrokken marktpartijen, de bescherming van consumenten te verbeteren, een inte...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Financieel recht
Gedragstoezicht
Grensoverschrijdende dienstverlening
Verzekeraar
Verzekeringsdistributie
Verzekeringstussenpersoon

Auteur(s)

Berry van Wijk

Advocaat | Partner Houthoff

LinkedIn

Karin Land

Senior jurist

LinkedIn