22 Sep 2022
praktijk

Een nieuwe richtlijn consumentenkrediet

Er geldt een richtlijn consumentenkrediet. Deze richtlijn bevat regels voor dienstverleners in verband met krediet, waaronder dat er toezicht moet worden gehouden op deze dienstverleners. De richtlijn bevat ook civiele regels, zoals de (pre)contractuele informatie die aan consumenten moet worden verstrekt. 

De regels die in de richtlijn staan, hebben onder meer als doel om consumenten te beschermen en overkreditering te voorkomen. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de richtlijn te herzien. De beoogde herzieningen van de richtlijn hebben belangrijke gevolgen voor de kredietmarkt. 

 

In dit artikel worden enkele belangrijke elementen van de beoogde herzieningen besproken. Ook wordt stilgestaan bij de eventuele impact die de herzieningen kunnen hebben voor partijen die in Nederland actief zijn op het gebied van consumentenkrediet. 

De Richtlijn Consumentenkrediet1 werd van kracht in 2008. De richtlijn werd in 2011 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

 

Mede in verband met digitalisering en verdere ontwikkelingen met betrekking tot zorgplicht en consumentenbeschermi...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Consumentenkrediet
Financieel recht
Kredietovereenkomst
Precontractuele informatie
Richtlijn consumentenkrediet

Auteur(s)

Jonneke van Poelgeest

Advocaat bij Trivvy advocatuur

LinkedIn