28 Nov 2022
praktijk

De opvolging van EIOPA’s aanbevelingen over betrouwbaarheidstoetsingen door DNB

Onlangs publiceerde de European Insurance and Occupational Pensions Authority (‘EIOPA’) een rapport over de follow-up van de peer review van 2019 over de betrouwbaarheidsbeoordeling van dagelijksbeleidsbepalers, leden van een toezichthoudend orgaan en houders van een gekwalificeerde deelneming. In dit rapport beoordeelt EIOPA of, en zo ja, hoe de verschillende nationale toezichthouders opvolging hebben gegeven aan de in de peer review aan hen gedane aanbevelingen. In dit artikel gaan wij eerst kort in op de achtergrond van de peer review en de follow-up daarvan, om daarna de aan de Nederlandse toezichthouder, De Nederlandsche Bank (‘DNB’), aanbevolen acties en de opvolging daarvan te bespreken, alsmede de acties die EIOPA voor zichzelf heeft vastgesteld. 

1. Achtergrond

Op grond van artikel 30 lid 6 EIOPA Verordening,1 dient EIOPA twee jaar na de publicatie van een verslag van een peer review (collegiale toetsing) een vervolgverslag voor te leggen, dat een beoordeling dient te omvatten van onder m...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Betrouwbaarheid
Financieel recht
Geschiktheid
Hertoetsing
Personentoetsing
Reputatie

Auteur(s)

Berry van Wijk

Advocaat | Partner Houthoff

LinkedIn

Karin Land

Senior jurist

LinkedIn