06 Jan 2023
praktijk

Het kenbaarheidsvereiste bij de mededelingsplicht bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De kern van het geschil tussen appellant en de betrokken arbeidsongeschiktheidsverzekeraar wordt in de eerste plaats gevormd door de vraag of appellant in strijd heeft gehandeld met zijn precontractuele mededelingsplicht zoals bedoeld in artikel 7:928 lid 1 BW. Meer in het bijzonder over de reikwijdte van het kenbaarheidsvereiste. Dit vereiste houdt in dat de precontractuele mededelingsplicht van de aspirant-verzekeringnemer beperkt is tot feiten waarvan deze weet of waarvan hij behoort te begrijpen dat zij voor de verzekeraar van belang (kunnen) zijn. De redactie van de vragenlijst leidt in deze verzwijgingsdiscussie tot onduidelijkheid die in hoger beroep in het voordeel van de verzekeringnemer wordt uitgelegd. 

Gezondheidsverklaring

Appellant heeft een eenmanszaak, een klussenbedrijf. In 2018 heeft hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Aegon. Daartoe heeft hij in februari 2018 een gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend. In de i...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel 7:928 BW
Gezondheidsverklaring
Kenbaarheidsvereiste
Mededelingsplicht

Auteur(s)

Manon Pluymen

Advocaat bij JPR Advocaten

LinkedIn