14 Apr 2021
praktijk

De weg naar een verzekerde regeling op basis van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Op 16 december jl. is het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ voor internetconsultatie gepubliceerd. Inmiddels hebben 484 partijen hun reactie ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel en is gebaseerd op het in juni 2020 uitgewerkte bredere Pensioenakkoord dat ertoe zal leiden dat alle pensioenregelingen gewijzigd zullen moeten worden naar een premieovereenkomst met een vlakke premie. Het wetsvoorstel bevat onder meer de details over het nieuwe pensioencontract, de nieuwe verbeterde premieregeling, de hoogte van de premie en de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. De bedoeling is dat de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2022 zal ingaan, waarna sociale partners, werkgevers en pensioenuitvoerders tot 2026 de tijd hebben om over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel.

 

Bij de uitwerking van het Pensioenakkoord lag voornamelijk de nadruk op de bestaande uitkeringsregelingen die pensioenfondsen momenteel uitvoeren. De Wet toekomst pensioenen zal echter ook van toepassing zijn op verzekerde premieregelingen. Erkend is dat de bestaande premieregelingen pas in een laat stadium van de uitwerking van het Pensioenakkoord aan de orde zijn gekomen. Voor verzekerde premieregelingen komt er een overgangsrecht voor de daarop verzekerde werknemers. Voor een toelichting wat het Pensioenakkoord betekent voor verzekerde regelingen verwijs ik naar de bijdrage van prof. mr. M. Heemskerk in VAST 2020 / P-0048 van 16 november 2020 ‘Wat betekent het Pensioenakkoord voor verzekerde regelingen. Deze bijdrage is een praktische en concrete aanvulling hierop.

Inleiding

In deze bijdrage ga ik in op de keuzes die kunnen worden gemaakt door pensioenuitvoerders van verzekerde regelingen en werkgevers die de door hen gesloten pensioenovereenkomsten met hun werknemers hebben ondergebracht bij een verzekeraa...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van VAST kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Overgangsrecht
Pensioenakkoord
Pensioenrecht
Transitie
Verzekeringsrecht
Wet toekomst pensioenen

Auteur(s)

Laurie Kuijpers

Advocaat bij Loyens & Loeff

Laurie Kuijpers | Loyens & Loeff

LinkedIn